13.07.2012 in News

Very special guests…

Op der Gieler wäerten net nëmmen d’Bugsen ze héieren sin, mee eng Rëtsch Gaaschtmusiker… Hei eng éischt Impressioun!